Sứ mệnh - Tầm nhìn

 
Giá trị của ETC dựa trên nền tảng:
 
- Mô hình quản lý năng động, sử dụng công nghệ cao với quy trình quản lý chuyên nghiệp, sáng tạo.
 
- Trở thành một trung tâm Gia công phần mềm chuyên nghiệp cho các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản..
 
- Trở thành đối tác chiến lược, là tuyến sau (Back Office) vững chắc của các công ty phần mềm Hàn Quốc.
 
- Chuyển giao công nghệ, phát triển giải pháp phục vụ cho thị trường nội địa.
 
Văn hóa doanh nghiệp của ETC dựa trên: Kỷ luật – Chuyên nghiệp – Sáng tạo