Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

0912113211

tungetc79@gmail.com
Kinh doanh: Mr Tuấn

0983101826

tuanhoathinh@gmail.com
Dự án: Mr Tùng

0934580666

trantungvn@gmail.com
Kỹ thuật: Mr Quản

0973799168

tranquanld@gmail.com
Quảng cáo
Bộ giới thiệu về kỹ thuật làm lạnh
Bộ giới thiệu về kỹ thuật làm lạnh
Giá Liên hệ
Chi tiết
Hệ thống đào tạo HSI về kỹ thuật làm lạnh và ĐHKK
Hệ thống đào tạo HSI về kỹ thuật làm lạnh và ĐHKK
Giá Liên hệ
Chi tiết
Mô hình thiết bị làm lạnh
Mô hình thiết bị làm lạnh
Giá Liên hệ
Chi tiết
Mô hình hệ thống lạnh với giai đoạn làm lạnh và kết đông
Mô hình hệ thống lạnh với giai đoạn làm lạnh và kết đông
Giá Liên hệ
Chi tiết
Mô hình hệ thống điều hòa không khí giản đơn
Mô hình hệ thống điều hòa không khí giản đơn
Giá Liên hệ
Chi tiết
Bộ mô hình điều hòa không khí
Bộ mô hình điều hòa không khí
Giá Liên hệ
Chi tiết
Bộ thí nghiệm thực hành sự thay đổi trạng thái trong vòng tuần hoàn lạnh
Bộ thí nghiệm thực hành sự thay đổi trạng thái trong vòng tuần hoàn lạnh
Giá Liên hệ
Chi tiết
Bộ thí nghiệm thực hành máy bơm nhiệt
Bộ thí nghiệm thực hành máy bơm nhiệt
Giá Liên hệ
Chi tiết
Bộ thực hành các bài tập lắp ráp và bảo trì hệ thống lạnh
Bộ thực hành các bài tập lắp ráp và bảo trì hệ thống lạnh
Giá Liên hệ
Chi tiết
Mô hình cắt bổ giàn lạnh không khí áp trần
Mô hình cắt bổ giàn lạnh không khí áp trần
Giá Liên hệ
Chi tiết
Mô hình cắt bổ máy nén lạnh kín
Mô hình cắt bổ máy nén lạnh kín
Giá Liên hệ
Chi tiết
Mô hình cắt bổ máy nén lạnh nửa kín
Mô hình cắt bổ máy nén lạnh nửa kín
Giá Liên hệ
Chi tiết
Mô hình cắt bổ máy nén làm lạnh mở
Mô hình cắt bổ máy nén làm lạnh mở
Giá Liên hệ
Chi tiết

Copyright @2016 ETC Group All rights reserved

Liên hệ